Gradska plaža BANJ, Šibenik
3

Plaža Banj dobila Plavu zastavu

Plaža Banj dobila Plavu zastavu

Gradska plaža Banj dobila je još jedno vrijedno priznanje, Plavu zastavu koju dodjeljuje Udruga Lijepa naša.

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja,čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Plava zastava je danas najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine.

Od brojnih kriterija koje plaža mora imati kako bi dobila Plavu zastavu ističu se kvaliteta vode, kontinuirano upravljanje okolišem i te sigurnost kupača, a važan kriterij je i odgoj i obrazovanje za okoliš te informiranje građana. Plaža Banj je uspješno zadovoljila sve kriterije.

Objavljeno: 15.05.2013, 11:52 Natrag na pregled ostalih novosti

Copyright 2013 © www.banj.hr | Sva prava pridržana